PORTFÓLIO 

Ukázka projektů

Nemovitost se nachází v malebné krajině jižního Plzeňska a je i s pozemky v držení rodiny několik desítek let. V současné době slouží k rekreačním účelům, převážně v letním období. Majitelé si přáli zhotovit komplexní projekt rodinné, částečně užitkové zahrady v přírodním duchu, využít potenciálu zahrady tak, aby splňovala hlavní požadavek -...

Majitelka, narozená ve Velké Británii si přála vybudovat u své usedlosti typickou anglickou zahradu tzv. "cottage garden", ve které nebudou chybět opakovaně kvetoucí růže, vistárie, trvalky, cibuloviny. Pro snadnější údržbu byla navržena kapková závlaha. Jak dopadl výsledný návrh v reálu i fotografie z realizace jsou k dispozici ve Fotogalerie

Pozemek u rekreačního objektu na samotě u obce Loužná, 550 m.n.m. část pozemku je vedena jako lesní porost, další jako pole. Chata je postavená na louce obklopené lesním porostem.

Dům i se zahradou majitelé koupili nedávno, původně sloužil pouze k rekreaci. Na místě jsou zbytky betonových obrubníků, lemujících zeleninové záhony, několik keřů - šeřík, muchovník, mahónie, vzrostlý rododendron, líska a zlatý déšť, dále maliníky. Jediný vzrostlý strom na pozemku je mohutná třešeň, za technickou budovou rostou dvě mladé švestky....

Zadání znělo zhotovit zadavatelům projekt pro rodinnou přírodní zahradu v permakulturním duchu a využít potenciálu zahrady tak, aby splňovala hlavní požadavek - rekreační funkci a přiměřené zásobování rodiny zdravými plodinami, včetně bylinek. Prioritou je pěstování plodin a údržba zahrady bez pomoci chemických prostředků.

Majitelé si přáli zhotovit grafické schéma hospodářství s vyznačenými zónami, toky energií, cestami a hlavními prvky. Součástí odevzdané práce byl i seznam nejdůležitějších plodin, návody na jejich pěstování, uchovávání a semenaření a dále možné zlepšující opatření v hospodářství (nové struktury a prvky, hospodaření s vodou, další možnosti...

Zadání tohoto projektu znělo: "Kompletní permakulturní zahrada se vším, co si pod tím dovedeme představit, především jedlý les. Chceme realizovat bazén i když do permakultury nezapadá. Pak počítáme s realizací studny, okrasného jezírka, altánu. Sekání trávy - dáváme přednost květnaté louce, různým záhonům a porostům.

Zadání majitele znělo vyprojektovat zahradu v permakulturním duchu a využít potenciál zahrady tak, aby splňovala hlavní požadavek - zásobování širší rodiny zdravou potravou, včetně bylinek a základních léčivých rostlin. Prioritou je pěstování plodin bez pomoci chemických prostředků. Dalším požadavkem zadavatele bylo zhodnotit podmínky pro...

Spolumajitelé pozemku (rodiče a syn s rodinou) mají přání současnou tvář pozemku (rozsáhlé travnaté plochy, jehličnany a stálezelené stromy a keře zasázené zhruba před dvaceti lety) proměnit tak, aby bylo možné zahradu užívat, ale "nedřít na ní", aby poskytovala větší užitek než doposud, nejen pro hospodáře a jeho zvířata, ale i pro hmyz nebo...

Zadání znělo vytvořit jedlou (užitkovou) zahradu s drobným ovocem, vyřešit novou výsadbu ovocných stromů, umístění vyvýšených záhonů pro pěstování bylin a zeleniny, pařeniště, ohniště s lavičkou, odpočinkové zóny "plácek na slunění", vrbičkové stavby a hmatového chodníčku pro děti, nádrže na dešťovou vodu. Jako prioritní byla označena potřeba...

Ceník služeb a projektů 

Poradenství, konzultace, každá započatá hodina


600 Kč

Lektorská činnost, hodinová sazba


1000 Kč

Cestovní náklady za jeden km


8 Kč

Čas strávený na cestě, každá započatá hodina


150 Kč

Zahradnické práce, hodinová sazba

při realizaci a rozsáhlých zakázkách individuální kalkulace

Odborný dozor při realizaci svépomocí, hodinová sazba                    300 Kč                                                                                                                                                   

300 Kč

Zhotovení projektů

Při zadání projektu nebude cena za vstupní konzultaci účtována.

Při uzavírání smlouvy je požadována záloha na projekt ve výši 50 % z ceny projektu.

Konečná cena za projekt se pohybuje v různém cenovém rozmezí vzhledem k řešené ploše, ke konkrétním k požadavkům klienta i jeho náročnosti, vybranému typu návrhu apod. Individuální cena bude vždy kalkulována předem a musí být schválena klientem.