PORTFÓLIO 

Ukázka projektů

Majitelé si přáli zhotovit grafické schéma hospodářství s vyznačenými zónami, toky energií, cestami a hlavními prvky. Součástí odevzdané práce byl i seznam nejdůležitějších plodin, návody na jejich pěstování, uchovávání a semenaření a dále možné zlepšující opatření v hospodářství (nové struktury a prvky, hospodaření s vodou, další možnosti...

Zadání tohoto projektu znělo: "Kompletní permakulturní zahrada se vším, co si pod tím dovedeme představit, především jedlý les. Chceme realizovat bazén i když do permakultury nezapadá. Pak počítáme s realizací studny, okrasného jezírka, altánu. Sekání trávy - dáváme přednost květnaté louce, různým záhonům a porostům.

Zadání majitele znělo vyprojektovat zahradu v permakulturním duchu a využít potenciál zahrady tak, aby splňovala hlavní požadavek - zásobování širší rodiny zdravou potravou, včetně bylinek a základních léčivých rostlin. Prioritou je pěstování plodin bez pomoci chemických prostředků. Dalším požadavkem zadavatele bylo zhodnotit podmínky pro...

Spolumajitelé pozemku (rodiče a syn s rodinou) mají přání současnou tvář pozemku (rozsáhlé travnaté plochy, jehličnany a stálezelené stromy a keře zasázené zhruba před dvaceti lety) proměnit tak, aby bylo možné zahradu užívat, ale "nedřít na ní", aby poskytovala větší užitek než doposud, nejen pro hospodáře a jeho zvířata, ale i pro hmyz nebo...

Zadání znělo vytvořit jedlou (užitkovou) zahradu s drobným ovocem, vyřešit novou výsadbu ovocných stromů, umístění vyvýšených záhonů pro pěstování bylin a zeleniny, pařeniště, ohniště s lavičkou, odpočinkové zóny "plácek na slunění", vrbičkové stavby a hmatového chodníčku pro děti, nádrže na dešťovou vodu. Jako prioritní byla označena potřeba...

Majitelé tohoto pozemku se odstěhovali z velkého města a nyní žijí uprostřed lesa v bývalé hájovně v ostrovním systému. Znamená to, že jsou nezávislí v rámci energií a do budoucna by svoji energetickou nezávislost chtěli rozšířit i na tu potravinovou. Protože zahrada kolem domu do této doby sloužila pouze k rekreačním účelů, bylo třeba vyřešit a...

Ceník služeb a projektů 

Poradenství, konzultace, každá započatá hodina


500 Kč

Lektorská činnost, hodinová sazba


500 Kč

Cestovní náklady za jeden km


7 Kč

Čas strávený na cestě, každá započatá hodina


150 Kč

Zahradnické práce, hodinová sazba

při realizaci a rozsáhlých zakázkách individuální kalkulace

300 Kč

Zhotovení projektů

Při zadání projektu nebude cena za vstupní konzultaci účtována.

Při uzavírání smlouvy je požadována záloha na projekt ve výši 30 % z ceny projektu.

Konečná cena za projekt se pohybuje v různém cenovém rozmezí vzhledem k řešené ploše, ke konkrétním k požadavkům klienta i jeho náročnosti, vybranému typu návrhu apod. Individuální cena bude vždy kalkulována předem a musí být schválena klientem.