Chata s pozemky Loužná

12.09.2019

Pozemek u rekreačního objektu na samotě u obce Loužná, 550 m.n.m. část pozemku je vedena jako lesní porost, další jako pole. Chata je postavená na louce obklopené lesním porostem.  

Majitelé si přejí doplnit kolem objektu chaty prvky, které jsou žádoucí a které chybí: jezírko s potůčkem, výsadby ovocných stromů a jedlých dřevin, dále navrhnout přeměnu části pozemku - v současnosti klasické pole s ukončeným nájmem, na zeleninovou zahradu a ovocný sad tak, aby do budoucna zajistila rodině část spotřeby ovoce, zeleniny, bylinek, případně léčivých rostlin. Tato zeleninová zahrada by měla být pohledově odstíněna od prostoru kolem chaty.

Prioritou je pěstování bez pomoci chemických prostředků.

Důležité je pro rodinu zachovat přirozený vzhled pozemku tak, aby nepůsobil rušivě v kontextu s okolní krajinou.