POZEMSKÁ ZAHRADA


Alena Anežka Gajdušková

Vzdělání 

Středoškolské vzdělání jsem získala na Střední průmyslové potravinářské škole v Kroměříži - prapůvodně jsem vystudovaný mlékárenský technik.
V roce 2011 jsem na JČU na zemědělské fakultě ukončila bakalářské studium oboru Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, o dva roky později v roce 2013 jsem složila státní zkoušky magisterského studijního oboru Agroekologie. Téma mé bakalářské práce bylo "Možnosti aplikace permakulturního systému hospodaření na rodinné farmě", na které jsem logicky navázala při psaní diplomové práce "Příspěvek permakultury k udržitelnému způsobu života".

Zkušenosti

 Tématikou udržitelného způsobu života a zahradničením se zabývám přes dvacet let, posledních deset let opravdu intenzivně. První praktické zkušenosti jsem získávala na rodinném hospodářství. O permakulturu se vážně zajímám  posledních deset let, na jaře roku 2016 jsem úspěšně ukončila PDC kurs a získala diplom permakulturního designéra. Patřím mezi lektory Akademie permakultury, což je pracovní skupina, jejíž cílem je přinášet permakulturu a udržitelnost do běžného života.  Mé příspěvky, většinou praktické návody, si můžete přečíst třeba na webových stránkách Permakultury (Cs). Pravidelně přispívám i do čtvrtletníku "Klíč k soběstačnosti", občas i do jiných časopisů - Vlasta, Chatař a chalupář, Naše krásná zahrada apod.

Více jak dvacet let se také intenzivně zajímám o praktický život našich předků, jejich zkušenosti a znalosti s úpravou a konzervováním potravin, včetně lidového léčitelství.
Od roku 2018 jsem pravidelným hostem v pořadu České televize "Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli" - namátkou jsme vařily válečné pivo, konzervovaly vejce, vyráběly bramborový škrob, domácí sýr "omladinku", pekly ječné i kopřivové lívanečky, vařili pampeliškovou i žitnou kávu, vyráběli cídidlo na kovové kuchyňské předměty, impregnaci na obuv a mnoho dalšího. Spolupráce s ČT pokračuje dodnes.Absolvované vzdělávací kurzy

2009 Energie pro jihočeský venkov

  2010 Letní škola ochrany krajiny

2014 vzdělávací kurs poradce projektu Přírodní zahrada 

          2016 Úplný kurs permakulturního designu               

        

Publikační činnost

V roce 2021 jsem se podílela na českém vydání knihy Bena Falka "Rodinné hospodaření v měnícím se světě", kterou vydalo nakladatelství WaldenPress. Knihu jsem opatřila úvodem a okomentovala každou kapitolu, abych zkušenosti Bena Falka uvedla do českých reálií.

Jsem hlavní autorkou Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století, díl I. "Rodinná zahrada" (2016) a díl II. "Farmář, pastevec, sběrač"(2018). V současné době se k vydání připravuje díl třetí "Energie, stavby, řemesla, komunity".

 Mé autorské a spoluautorské tituly zabývající se tématikou uchovávání potravin, historické kuchyně i života předků

Křest knihy velikonoce našich babiček, Pivovarské muzeum v Plzni. Foto J.Kantor

Recenze, rozhovory

Alena Gajdušková


Designérka, lektorka

"Nejdůležitější je pro mě spokojenost klienta, protože je to on, kdo bude další dlouhá léta zahradu užívat"