Zahrada u rodinného domu, Kaznějov

06.09.2017

Zadání tohoto projektu znělo: "Kompletní permakulturní zahrada se vším, co si pod tím dovedeme představit, především jedlý les. Chceme realizovat bazén i když do permakultury nezapadá. Pak počítáme s realizací studny, okrasného jezírka, altánu. Sekání trávy - dáváme přednost květnaté louce, různým záhonům a porostům.

K příjezdové cestě si přednostně představujeme stálezelené keře a jehličnany, u vjezdu "vítací strom". Dále bychom uvítali tyto prvky: kompost, ptačí budky, krmítka a pítka, hmyzí domečky, meditační místo, divočinu, houštiny, odpočivné lavičky a další."

Podle přání majitelů jsou do návrhu zahrnuté listnaté, ovocné i jehličnaté stromy, bobuloviny i původní, především kvetoucí keře, které po výsadbě a zapojení budou vytvářet přirozeně rostoucí živý plot kolem obvodu celého pozemku. Živý plot bude zajišťovat soukromí, jeho další, neméně důležitou funkcí bude oddělit zahradu od zemědělsky využívaných ploch, které jsou během sezóny několikrát ošetřovány agrochemikáliemi.

Malá část pozemku, přibližně 40 m2 byla vyčleněna pro pěstování zeleniny, která by v sezóně měla zpestřovat jídelníček rodiny, rozšíření sortimentu zeleniny umožní i malý skleník.

Na ploše navazující k západní straně domu bude vyseto osivo pro květnatou louku.

Výjimečným prvkem zahrady bude meditační prostor. U terasy domu bude založen bylinkovo-léčivkový záhon, který bude sloužit potřebám rodiny jak k přímému použití v kuchyni, tak k přípravě léčivých čajů, ale zároveň bude i okrasným prvkem zahrady a také pastvou pro hmyz. Podél celé příjezdové, mlatové cesty budou založena okrasná květinová rabata z odolných suchomilných rostlin a polokeřů.

Ovocné druhy zastupují především jabloně a slivoně, dále višně, třešně, hrušně, drobné bobulové ovoce a také ořešák královský.

Přáním majitelů je na zahradě mít okrasné jezírko (průměr cca 8 m) s malým umělým potůčkem. Jezírko se bude nacházet ve východní části pozemku, pro koryto potůčku bude využito přirozené svažitosti. V této části pozemku bude založen i velký trvalkový záhon ledvinového tvaru. I v tomto případě byly vybrány suchomilné, odolné druhy květin a trav. Na přání majitelů budou některé z dřevin vysazeny již vzrostlé, především tzv. "vítací strom" - lípa srdčitá u příjezdové brány.