Hospodářství Částkov

20.01.2018

Majitelé si přáli zhotovit grafické schéma hospodářství s vyznačenými zónami, toky energií, cestami a hlavními prvky. Součástí odevzdané práce byl i seznam nejdůležitějších plodin, návody na jejich pěstování, uchovávání a semenaření a dále možné zlepšující opatření v hospodářství (nové struktury a prvky, hospodaření s vodou, další možnosti podnikání apod.)

Jejich hospodářství má rozlohu 11 ha, většinou jsou to pastviny pro ovce a koně, část celkové plochy tvoří les. Obytný dům a hospodářské budovy, které jsou využívány jako maštal pro koně, v dalších hospodářských budovách probíhá intenzivní přestavba na hospůdku a ubytování pro hosty.

Na koňské pastvině se nachází kuchyně, která slouží pro dětské letní tábory. Podél cesty, která dělí ovčí a koňské pastviny se nacházejí smrkové a trnkové porosty, které slouží jako větrolamy a které je třeba doplnit podélně i zahustit.

Ve východní části pastvin je započatá stavba srubu, který má sloužit jako letní ubytovací kapacita na koňské stezce. U tohoto srubu bude vyhloubený rybníček.

Na severní straně obytného domu již byly postavené sklepní prostory pro uchovávání zásob, po dokončení stavebních prací nad nimi bude postavený vytápěný skleník. Západním směrem od domu jsou postupně zakládány vyvýšené záhony určené pro pěstování zeleniny.

Na jižní straně již byly vybudovány terasy pro pěstování zeleniny, bylinek a léčivek.