Středisko ekologické výchovy

03.08.2020

Sem patří váš nadpis

Sem vložte podnadpis

Novostavba energeticky pasivního rodinného domu s rozsáhlejšími pozemky je v držení rodiny již několik let, nachází se v těsné blízkosti dálniční sítě ve Středočeském kraji, na Berounsku. Slouží k trvalému bydlení mladé rodiny s malými dětmi předškolního a batolecího věku. Majitelé by rádi postupně v místě zřídili středisko enviromentální výchovy pro rodiny s dětmi a tuto aktivitu spojili s chovem hospodářských zvířat - ovcí, koz, osla, lamy... Dále by pro svoji potřebu chtěli pěstovat širokou škálu plodin a bylinek.

V současné době je mimo travního porostu na pozemku pouze několik nově zasazených ovocných stromů a skořápkovin.

Zadání znělo vytvořit návrh permakulturní zahrady se všemi požadovanými prvky:

- hracími prvky pro děti (vrbičkový domek, pískoviště, houpačky..)

- klubovnou pro výuku účastníků ekologické výchovy

- nářaďovnou

- skleníkem

-přístřeškem pro zvířata

- kurníkem pro drůběž

- králíkárnou

- včelínem

Majitelé si dále přejí vyvýšené záhony, bylinkové a trvalkové záhony, dostatečné množství "jedlých"keřů, včetně netradičních druhů drobného ovoce, živý plot k odclonění západních větrů, dostatek stromů, aby na zahradě byl i v horkém létě stín a příjemné klima. Problematické je v současné době přehřívání terasy s jižní expozicí během letních měsíců. Dům je pasivní a v zimním období je počítáno s tepelnou dotací ze sluneční energie,která bude do domu proudit přes velké okno, není tedy možné terasu trvale zakrýt například pergolou s vegetací.

Než vyrostou stromy, které budou vrhat stín, je třeba vyřešit zastínění některých částí zahrady, aby na ní byl příjemný pobyt i v horkých letních dnech.