Produkční zahrada Zahořany

18.04.2017

Zadání majitele znělo vyprojektovat zahradu v permakulturním duchu a využít potenciál zahrady tak, aby splňovala hlavní požadavek - zásobování širší rodiny zdravou potravou, včetně bylinek a základních léčivých rostlin. Prioritou je pěstování plodin bez pomoci chemických prostředků. Dalším požadavkem zadavatele bylo zhodnotit podmínky pro zadržování vody na pozemku (průlehy, jezírka), prakticky vyřešit způsob zavlažování dešťovou vodou z plánovaných podzemních nádrží, připravit podmínky pro lepší samozásobení vypěstovanými potravinami, navrhnout výběh a přístřešek pro drobná hospodářská zvířata (slepice, kachny, králíci). Důležité bylo i doporučení vhodných rostlin s ohledem na vysokou hladinu podzemní vody na části pozemku.

Vzhledem k nevhodnému podloží (zvětralá rula) nebyly průlehy (svejly) doporučeny, pokud bude třeba zavlažovat, použije se voda z podzemních nádrží. Skleníky budou zavlažovány kapkovou závlahou pomocí gravitace z kubíkových nádrží, které budou sloužit k temperování vody.

Nejnižší část zahrady nemá ideální podmínky pro pěstování. Přímo sousedí s potokem, takže pozemek má vysokou hladinu podzemní vody a v případě zvýšeného průtoku může být i pod vodou, dle majitele 1x za deset let.. Výhodou této polohy je naopak snadná dostupnost vody pro zálivku.

Aby bylo pozemek možné využít, bude třeba zbudovat vyvýšené záhony a to tímto způsobem: odstranit svrchní vrstvu zeminy do hloubky 30 - 40 cm po celé ploše budoucího záhonu, zeminu odložit stranou, vyhloubený prostor vyplnit drcenou stavební sutí nebo štěrkem. Tato drenáž zabrání vzlínání podzemní vody do záhonu. Na štěrk se pak vrátí odložená zemina, která se postupně může obohacovat o kompost, případně přímo na některých záhonech může probíhat rozklad organické hmoty.

Optimální šířka záhonů je 100 - 130 cm šíře, aby se dobře obdělával a nemuselo se do něj vstupovat, délka je závislá na prostorových možnostech, v tomto případě 6 m a na levé 5,5 metr. Při dodržení těchto rozměrů bude zajištěný dostatečný manipulační prostor kolem záhonů - 1 metr mezi jednotlivými záhony a 2 - 3 metry ulička mezi nimi podél celého pozemku, takže bude průjezdná i pro malý zahradní traktor.

Část zahrady u potoka je stíněná vzrostlými stromy, tento prostor může být v budoucnu využitý pro vybudování malého rybníčku, který lze využít pro pěstování vodních léčivých a jedlých rostlin (např. puškvorec, vachta trojlistá..), nebo jako vrbová matečnice. Pro výsadbu živého plotu byly vybrány vlhkomilné dřeviny.