Velký kurs soběstačnosti

Velký kurs soběstačnosti

Po dvouleté pauze připravuji na září 2022

Velký kurs soběstačnosti.

Velký kurs je unikátní především svým rozsahem a záběrem témat. Jednotlivým tématům kursu bude  věnován celý víkend  (viz. podrobný rozpis kursů). Kursy na sebe nenavazují a není tedy podmínkou ani nutností absolvovat všechny. Ne každého zajímají všechna připravená témata, ne každý se hodlá věnovat všem činnostem osobně. Velký kurs soběstačnosti Vám přinese skutečně praktické znalosti potřebné k opravdové soběstačnosti. Jednotlivé víkendové lekce jsou za sebe řazeny tak, abychom mohli v maximální míře využívat aktuálního ročního období. Po prvním ročníku, který se konal v hospodářství Svárkov, se budeme pohybovat v Jamkách, okres Příbram. Majitelé vlastní několik hektarů luk, chovají ovce, celý prostor kolem domu je certifikovaný jako Ukázková přírodní zahrada.

Pro koho jsou kursy vhodné?

- pro každého, kdo se chce umět postarat sám o sebe a svoji rodinu a zatím neví jak na to, případně by svoje dovednosti rád prohloubil

- pro každého, komu není lhostejná nízká kvalita průmyslově zpracovaných potravin a má v plánu naučit se, jak si doma vyrábět a uchovat (bez použití elektrické energie) sýry, masné výrobky, ovocné a zeleninové produkty a v neposlední řadě chce mít kontrolu nad tím, čím se živí

- pro každého, kdo by rád uměl pěstovat i množit všechny úžasné a hlavně chutné odrůdy zeleniny, které nejsou v nabídce osivářských firem

- pro každého kdo nechce být zcela závislý na systému a chce být připraven co nejlépe na nečekané události. Mezi témata je zařazeno i léčení vodou a hlínou, včetně základní léčby a výroby jednoduchých léčiv - galenik.

- pro každého, kdo se chce vrátit k tomu, co uměly a znaly naše babičky a prababičky  i dobří hospodáři

- pro každého, kdo by rád choval hospodářská zvířata a potřebuje základní informace i praktické rady pro začátek

          Termíny jednotlivých kursů budou zveřejněny

Podrobný program jednotlivých víkendů:

1. Zahrada

První víkend věnujeme jednomu z nejdůležitějších témat soběstačnosti: zahradě. Začneme jejím zakládáním, členěním a umístěním hlavních prvků. Pokračovat budeme přes kvalitu půdy, naučíme se, jak ji zpracovávat (či nikoliv) před výsadbou, při zakládání nových záhonů, předvedeme si nářadí a náčiní potřebné při práci na zahradě. Probereme základní sortiment vhodný pro užitkové zahrady, pozornost věnujeme výběru osiva i odrůd, vysvětlíme si, proč jsou důležité staré a krajové odrůdy. Podrobně probereme pěstování základních druhů zeleniny a obilí, předpěstování sadby, zakládání extenzivních sadů. Představíme si nejznámější ovocné odrůdy a jejich využití v kuchyni. Věnovat se budeme i množení rostlin - semenaření, řízkování i dalším způsobům. Ukážeme si, jak připravit hnojivé a ochranné rostlinné postřiky a zákvasy i jak přilákat na pozemek živé pomocníky.

2. Konzervování bez elektrické energie, uchovávání úrody

Pro soběstačné sídlo je jednou z nejdůležitějších záležitostí možnost bezpečně uchovat potraviny tak, aby vydržely bez újmy celou zimu. Tento víkend se zaměříme především na uchovávání potravin bez elektrické energie. Ukážeme si, jak má vypadat správný krecht a jak se různé typy krechtů staví. Podle čeho poznáme dobrý sklep a co v něm nesmí chybět. Zajímá vás, jak se uchovávají potraviny ve studni či další neobvyklé postupy? Dozvíte se, kam a jak na zimu uskladnit různé druhy zeleniny. V samostatné části se zaměříme na vlastní zpracování potravin: sušení, uzení, nakládání zeleniny do soli, nakládání zelí, uchovávání masných výrobků v sádle, výrobu masných konzerv, výrobu ovocných povidel a nakládání vajec. Probereme technologické postupy kvašených nápojů: ovocných vín, piva, cideru a destilátů a také výrobu ovocných octů a likérů.

3. Dům, pozemek

Výběr místa, sídla i obydlí, umístění domu na "zelené louce" je klíčové vzhledem k jeho bezprostřednímu okolí i vašemu životnímu stylu. Dozvíte se, jak stavěli naši předkové, z jakých materiálů a jakým způsobem byly konstruovány podlahy, stěny a stropy. Jak se stavělo z kamene, z nepálených cihel nebo polínek (výhody a nevýhody) i jak můžeme při stavbě nahradit sádrokarton. Jaké jsou možnosti vytápění? Ekologické vnitřní omítky, barvy a nátěry určené pro interiér a nábytek.

Bez čeho se soběstačný dům neobejde? - prostory, zařízení, nářadí.

Jak se naučíte znát svůj pozemek - oslunění během dne i během sezóny, směr převládajících větrů, bioindikátory, které pomohou určit půdní, živinové a hydrické poměry na pozemku, stanovištní podmínky, kvalitu půdy a možnosti její zlepšování. Probereme vodní plochy na pozemku - pro a proti, hospodaření s vodou, vytváření mikroklimat, budování větrolamů. Projdeme se po okolí a budeme nacvičovat hodnocení pozemků v různých lokalitách. Seznámíte se s typy oplocení i rostlinami a keři vhodnými do živých plotů.

4. Chov zvířat

Probereme domácí chov drobných druhů: drůbeže (slepice, kachny, husy, běžci) a králíků, včel i velkých hospodářských zvířat a zacházení s nimi: koní, ovcí a koz, hovězího dobytka a prasat, včetně výživy, krmných dávek, potřeby vody, stání a řešení základních zdravotních problémů a důležité body péče: kopyta, paznehty, paraziti.  Zájemci mohou vyzkoušet i běžnou denní péči o zvířata, které v Jamkách chováme.

5. Domácí zpracování mléka 

Téma zpracování mléka je široké, my se především zaměříme na snadno vyrobitelné produkty: měkký a tvrdý tvaroh, čerstvý sýr, sýr omladinku, který je adekvátní náhradou sýrů haloumi nebo paneer a má velmi širokou škálu uplatnění, výrobu másla a také, jak si z másla připravit ghí. Seznámíte se základními sýrařskými pomůckami, případně jejich jednoduchou náhradou ze zařízení vlastní kuchyně.

Protože zpracování mléka předchází jeho získání, seznámíte se základními úkony ošetření vemene před dojením.

Z vyrobených sýrů si připravíme skvělé pohoštění.

6. Domácnost I. 

V této části kursu věnované opět domácnosti se budeme učit jak obsluhovat kamna na pevná paliva, včetně zatápění a vaření na nich. Tato první část o domácnosti bude zaměřená na výrobu nezbytných potřeb: tmelů, mazadel a impregnací, hygienických a čistících prostředků. Naučíte se vyrábět mýdlo z rostlinných i živočišných tuků, seznámím vás s historickými válečnými recepty výroby mýdla. Probereme barvířské rostliny a postupy barvení. Předvedeme si barvení materiálu pomocí kopřiv a cibulových slupek. Věnovat se budeme i klasickým ručním pracem - pletení, háčkování.

 Dozvíte se, jaké je základní množství strategických zásob v domácnosti, například petroleje, sirek, žiletek a co všechno lze považovat za nezbytné. Budete si moci prohlédnout a vyzkoušet jak fungují různí ruční pomocníci v kuchyni (ruční mlýnky, hrnec povidlák, pasírovací síta) dozvíte se, kteří novodobí spolehliví pomocníci by ve vaší domácnosti neměli chybět.

7. Domácnost II.

Tento víkend se naučíte poznávat, využívat i připravovat pokrmy z okolních zdrojů: planých bylin, rostlin, plodů a hub. V letních měsících provedeme praktický nácvik jejich poznávání v přírodě. Budeme se teoreticky věnovat výrobě sirupů, marmelád a kompotů. Také se  naučíTe vyrábět pektogel z jablek, droždí z brambor, fermentovat a sušit byliny na čaje a mnoho dalšího. Předvedeme si zakládání a vedení chlebového kvasu a přípravu základních těst: kynutých (sladkých i slaných), lívancové a palačinkové, upečeme si kvasový chléb. Vyrobíme si univerzální filo těsto, které spolehlivě nahradí listové. Veškeré připravované pokrmy ochutnáme. Poradím, jak na ochucené oleje a octy. Odnesete si seznam základních trvanlivých potravin, které by neměly doma nikdy chybět a také v jakém množství na osobu a měsíc.

8. Výroba základních léčiv, fytoterapie 

Na tomto kursu se seznámíte s nejdůležitějšími bylinami tradičního lidového léčitelství, jejich použitím, sběrem, zpracováním a skladováním. Dále se budeme věnovat nejstaršímu léčebnému umění - léčení vodou (aqua terapie) a léčení hlínou (terra terapie) s praktickou ukázkou základních surovin a přípravy různých typů obkladů: suchých, vlhkých, náčinků, ovinů i jílových. V náplni kursu bude i výuka výroby základních léčebných přípravků: čajů, mastí i metody extrakce rostlin a seznámení se ze základními surovinami a pomůckami.

Zjistíte, co nesmí chybět v rodinné lékárničce a pokud nám počasí bude přát, vyrazíme do terénu a budeme pátrat po léčivých i jedlých bylinách v okolí!.

9. Víkend praktických činností

Během tohoto víkendu si prakticky vyzkoušíte vše, co jste se během roku naučili. Budu Vám k dispozici odborným dohledem i radou. Můžete trénovat poznávání léčivých a planých rostlin, pěstování zeleniny, péči o zvířata, pečení chleba...i pomáhat řešit aktuální situaci.


                    Velký kurs soběstačnosti 2018 -2019....