PORTFÓLIO 

Ukázka projektů

Majitelé tohoto pozemku se odstěhovali z velkého města a nyní žijí uprostřed lesa v bývalé hájovně v ostrovním systému. Znamená to, že jsou nezávislí v rámci energií a do budoucna by svoji energetickou nezávislost chtěli rozšířit i na tu potravinovou. Protože zahrada kolem domu do této doby sloužila pouze k rekreačním účelů, bylo třeba vyřešit a...

Ceník služeb a projektů 

Poradenství, konzultace, každá započatá hodina


600 Kč

Lektorská činnost, hodinová sazba


1000 Kč

Cestovní náklady za jeden km


8 Kč

Čas strávený na cestě, každá započatá hodina


150 Kč

Zahradnické práce, hodinová sazba

při realizaci a rozsáhlých zakázkách individuální kalkulace

Odborný dozor při realizaci svépomocí, hodinová sazba                    300 Kč                                                                                                                                                   

300 Kč

Zhotovení projektů

Při zadání projektu nebude cena za vstupní konzultaci účtována.

Při uzavírání smlouvy je požadována záloha na projekt ve výši 50 % z ceny projektu.

Konečná cena za projekt se pohybuje v různém cenovém rozmezí vzhledem k řešené ploše, ke konkrétním k požadavkům klienta i jeho náročnosti, vybranému typu návrhu apod. Individuální cena bude vždy kalkulována předem a musí být schválena klientem.