Výsadba alejí, větrolamy u pastvin

07.05.2021

Zadavatel potřeboval vyřešit problém severozápadních větrů, které nepříznivě ovlivňují klima na celém pozemku a přilehlých pastvinách. Kostru větrolamů budou tvořit vysokokmeny třešní, starých odrůd vhodných do vyšších poloh (Dönisenova, Holovouská chrupka, Koburská raná. Napoleonova, Srdcovka královská a další, celkem deset odrůd a 21 stromů), dále jedlé kaštanovníky (Maraval, Marsol, Vignol, Midoule, Marcus, celkem 10 kusů). Doprovodné dřeviny tvoří především autochtonní druhy. Na pastvinu budou vysazeny solitérní dřeviny, aby hřebci měli časem stín. Pastvina pro hřebce byla opticky rozdělena na několik částí, aby slabší jedinci měli možnost úkrytu před dominantním hřebcem.