Revitalizace školní zahrady v Plzni

25.10.2020

Zřizovatelem Církevní ZŠ a SŠ Plzeň je plzeňské Biskupství. Tato škola téměř čtvrt století naplňuje poslání ve vzdělávacích oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost, které byly do června 2016 pod názvem Církevní střední odborná škola vyučovány ve Spáleném Poříčí. Od školního roku 2016/17 škola působí v Plzni. Současně s přestěhováním střední školy vznikla zcela nově i základní škola.

Na jaře 2020 bylo rozhodnuto, aby proběhla revitalizace stávající školní zahrady s vybudováním jednoduché venkovní učebny a umístěním hracích prvků, které budou sloužit k relaxaci i protažení žáků během přestávek a odpolední družiny. Celkový koncept by měl splňovat podmínku minimální potřeby údržby a korespondovat s odborným zaměřením školy tak, aby prakticky sloužila nejen při odborné výuce středoškoláků, ale zároveň přiblížila autochtonní dřeviny i nejmladším žákům základní školy.