Revitalizace historického místa

25.08.2022

Počátkem 19. století byl pod hrází rybníka Malý Chocholouš založen Nový mlýn, jinak též Cieglerův nebo Házův, při němž až do sedmdesátých let minulého století fungovala tzv. Křížkova pila. Otec současné majitelky zakoupil mlýn jako rekreační objekt ve druhé polovině dvacátého století, od roku 2020 objekt mlýna i s pilou prochází celkovou rekonstrukcí. Budova mlýna je obklopena pozemky o celkové rozloze 5 424 m2. V současné době zde trvale žije rodina majitelky s dětmi staršího školního věku. Místo je postupně uzpůsobováno potřebám rodiny - časté návštěvy vyššího počtu hostů ze zahraničí i dojezdu dospělých dětí. Tomuto účelu by postupně měl odpovídat i prostor kolem mlýna, zahrada úpravnější, kvetoucí, s dostatkem kuchyňských bylin, drobného ovoce i zeleniny. Aktuální koncept mlýna odpovídá potřebám moderní rodiny i životu v 21. století.

Majitelka si přeje za pomoci odborníka "místo postavit na nohy", uvést do důstojného a ještě půvabnějšího stavu, oživit okolí mlýna novými výsadbami trvalek, ovocných stromů a bobulovin. Je nutné vyřešit situaci na dvoře, který bývá po dešti podmáčený a povrch rozježděný. Zcela nevyužitý je potenciál malé zahrádky "pod katrem" mezi budovou bývalé pily a potůčkem ústícím z rybníku. Je třeba umístit skleník, kurník pro slepice, které hřadují v bývalé stáji, se kterou se do budoucna počítá jako s domem pro hosty z ciziny. Vyvýšené záhony na pěstování zeleniny jsou nejen hezké, ale i žádoucí, nelze vyloučit, že zde po vydatných deštích bude zahrada pod vodou.