Permakulturní zahrada v horské osadě

21.02.2022

Novostavba rodinného domu v oblasti Novohradských hor...historické rodinné vazby k místu.

Prarodiče současného majitele v této osadě ještě v první polovině 20. století provozovali hostinec, který se nacházel na v současnosti řešeném pozemku. Budova hostince byla pro špatný technický stav stržena. Místo je vystavené západním větrům, proto se původní usedlosti říkalo "Na větrné hůrce". Z původního hostince zbylo pouze kamenné zápraží a část čelní stěny, obojí si majitelé přáli zachovat a zakomponovat do funkčního celku se zahradou i novostavbou. Pozemky mají celkovou rozlohu necelých 2000 m2. Majitelé si přejí založit permakulturní zahradu tak, aby skladba rostlin a odrůd byla co nejrozmanitější, odpovídající prostředí i charakteru místa. Součástí novostavby je "stodola", prostor, který v budoucnu bude sloužit komunitnímu vzdělávání dětí a pořádání kursů a workshopů pro dospělé. K rodinnému domu patří čistička odpadních vod, retenční nádrž na dešťovou vodu a zasakovací objekt pro domácí čistírnu. Vzhledem k tomu, že severní část domu "stodola" bude sloužit jako komunitní a výukový prostor, je i bezprostřední prostor kolem domu věnovaný předškolním dětem a jejim hrám. Důležité je umožnit jim nerušenou hru, zároveň je však nezbytný dohled zajišťující bezpečí.

V budoucím sadu byly navrženy tři svejly, které budu sloužit k zadržování dešťové vody na svažitém pozemku. Tím bude sad rozdělený na čtyři různě velké části. Hrany svejlů mohou být osázeny rostlinami podle aktuálních potřeb: od bobulovin po trvalky, léčivky až po letničky, skladba druhů se může měnit. Do svejlu č. 2 je zakomponována tůňka, která významným způsobem zvýší biodiverzitu na pozemku. V těsné blízkosti svejlu č. 1 je vyhrazený prostor pro relaxační, živé vrbičkové teepee o průměru 3 metry pro znavené dospěláky. V teepee je v létě stín, chládek, je to idealní prostor pro zavěšení hamaky a následný zasloužený odpočinek. Po obvodu pozemku z uliční části je možné vysázet větrolam z původních druhů keřů.