Permakulturní oáza u novostavby

30.09.2022

Dům s garáží a technickou budovou jsou postavené na pozemku o rozloze 836 m2 a nacházejí se na okraji obce v nově vystavěné čtvrti pod kopcem Ticholovcem. Řešený pozemek sousedí se třemi dalšími parcelami, z toho dvě jsou již zastavěné. Vstup na pozemek je jeden, ze silnice, ze severní strany. Severní část pozemku před domem - "předzahrádka" je připravená k realizaci zahrady, část před garáží je vydlážděná a tvoří stání pro auta. Mezi těmito dvěma stavbami je chodník vedoucí na zahradu. Průchod mezi budovami je poměrně větrný. Východní strana pozemku má šíři 3,5 m, částečně je stíněna sousedním patrovým domem.

Většina volného prostoru je orientována jižním směrem, otevřená a ničím nestíněná. V této části pozemku leží dvě hromady zeminy (skrývka a dovezená zemina), nejsou vysazené žádné dřeviny, ani jiné výsadby, vše čeká na realizaci.

Dešťová voda je sbírána ze střech obou budov do podzemní nádrže o objemu 9m3.

Zadavatelka si primárně přeje vytvořit produkční zahradu s množstvím užitkových rostlin, skutečnou permakulturní džungli tak, aby skladba rostlin a odrůd byla co nejrozmanitější. Na zahradě nesmí chybět ovocné stromy, drobné bobuloviny i trvalkové výsadby. Protože zahrada je ve fázi"nula", je třeba umístit i všechny nezbytné prvky mimo výsadeb: skleník, kompost, sklad dřeva, sušák na prádlo, místo pro relaxaci, meditační koutek i divokou část zahrady. Vzhledem k tomu, že majitelé mají malou dcerku, bylo nutné, aby na zahradě nerostly žádné, ani potenciálně nejedlé rostliny a dřeviny.

Velkým problémem je v současné době nedostatek stínu na zahradě i terase.